Zoek de tien verschillen of: kleine boekjes 2

Zoek de tien verschillen of: kleine boekjes 2

Kleine boekjes! Zo dun maar zo bol van wijsheid. Ik besprak hier al The War of Art. Een tweede boekje dat ik wil aanraden is Het idee m/v van wetenschapsjournalist Asha ten Broeke. Dit boekje zegt eigenlijk: ‘Yo, mannen en vrouwen verschillen niet zoveel van elkaar, hier is een stapel bewijs!’

Dit is bekend: we gaan er met z’n allen vanuit dat mannen en vrouwen fundamenteel van elkaar verschillen. Mannen lossen problemen op, vrouwen willen er liever over praten. Mannen zijn agressief, vrouwen zijn empathisch. Vrouwen zijn van nature zorgend en mannen hebben “vecht-en-win-de-kost-DNA”.

Tot zover niets nieuws. Dit ‘idee m/v’ wordt gestaafd door de evolutionaire psychologie (Darwin!), die stelt: in de oertijd moesten mannen jagen en vrouwen zorgen, en nu zit het in onze genen. Maar volgens Asha ten Broeke is dat idee precies dat: slechts een idee.

Nieuwe inzichten uit de wetenschap
Grote eye openers om ons wereldbeeld eens goed op zijn kop te zetten zijn bijvoorbeeld deze:

– dat het in de oertijd niet per se zo ging als we denken. We weten het eigenlijk niet; we waren er niet bij en er is geen bewijs. En ook: wetenschappers zijn ook maar mensen, ze zijn biased, ze zijn kinderen van hun tijd en zien hun eigen denkbeelden graag bevestigd. De 19de eeuw waarin Darwin leefde staat bekend als de Victoriaanse tijd, en zijn idee dat “de vrouw van de man verschilt in mentale aard, hoofdzakelijk door haar grotere tederheid” kunnen we nu ook als typisch Victoriaans herkennen.

– ten tweede dat die veronderstelde oertijdrolverdeling niet hoeft te betekenen dat we het nu nog steeds zo moeten doen. Hallo vooruitgang!

– en dat ten derde m/v-gedrag ook niet in onze genen zit, zo blijkt. Enter de epigenetica, een jonge tak van wetenschap die aantoont dat onze genen zich aanpassen aan hun omgeving. Natuur en cultuur zijn dus in voortdurende wisselwerking met elkaar en het is niet waar dat we voor eeuwig aan de wil van onze onveranderlijke genen onderworpen zijn.

Grote dromen versus het grote gelijk
Dit alles is een fijne onderbouwing van mijn eigen standpunt, namelijk dat mannen en vrouwen niet zoveel van elkaar verschillen en dat we mensen te kort doen door die verschillen almaar in stand te houden en te benadrukken.

Sinds ik het boek las, loop ik rond met een hoofd vol utopieën. Over een wereld zonder hokjes waarin iedereen de grenzen van zijn eigen unieke individualiteit mag opzoeken en uitleven en vieren en koesteren. Een wereld waarin vrouwen niet ‘nu eenmaal’ slecht zijn in wiskunde en waarin ook mannen thuis kunnen blijven bij de baby.

Traditionele rollenpatronen namen opnieuw een vlucht na het verschijnen van Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus in 1992. Ziehier de kracht van ideeën, en voeg meteen maar een nieuw idee in: namelijk dat we allemaal gewoon aardbewoners zijn.

Zelfs als je denkt dat het bullshit is, kun je eens geheel vrijblijvend met dit idee spelen, al was het maar omdat het gewoon zo’n leuk idee is. Mannen en vrouwen uit hun stereotype hokjes halen betekent namelijk vrijheid om te zijn wie je bent en te doen wat je kunt. Wie wil dat nou niet?


Dit blog werd gepubliceerd op bodhitv.nl

Ben ik nou een boeddhist?

Ben ik nou een boeddhist?

Schrijven is oorlog of: kleine boekjes 1

Schrijven is oorlog of: kleine boekjes 1